Arhiiv

All posts for the month 31. jaan. 2015

Õpikeskkonna analüüs

Published 31. jaan. 2015 by Airi Aavik

Õpikeskkkonda analüüsivad Airi, Maia, Moonika.

Õpikeskkonna aadress ja tutvustus (sh ekraanipildid).

Valisime analüüsitavaks keskkonnaks HITSA digitaalse õppevara loomise pilootprojekti raames valminud 4. klassi matemaatika õppevara, mille alusplatvormiks on valitud KAE Kool.  http://kaekooltest.appspot.com/#browse

Õpikeskkonna avapilt

Kasutusvõimalused (sihtrühm, kodu/kool, iseõppimine jne)

Sihtrühm: 4.klassi õpilased, õpetajad, lapsevanemad

Kasutusvõimalused:

 • Õppetundide läbiviimine, kordamine, kinnistamine, iseseisev õppimine, laste õpingute toetamine.

Õpikeskkonna nõuded riist- ja tarkvarale

 • Vajalik on internetiühenduse olemasolu, toimivad heli- ja videokaart.
 • On võimalik kasutada ka nutiseadmes, ekraanipilt on õiges formaadis ja videod jooksevad korralikult.

Teadmiste loomisele ja kontrollimisele suunatud vahendid

Käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Arv ja number
 • Liitmine ja lahutamine
 • Kirjalik liitmine ja lahutamine
 • Kujundi mõiste, joon, keha

Teadmiste loomiseks ja kinnistamiseks on 24 videoõppetundi.

Teadmiste kinnistamiseks ja kontrollimiseks on 23 harjutust.

3

Ekraanipilt harjutusest

2

Ekraanipilt videost

Õpikeskkonna pedagoogilised elemendid (eesmärgid, probleemipüstitus jne)

Iga video algab teema tutvustamisega, kus rahuliku ja selge juhendamise abil näidatakse protsess detailselt ette. Suurt tähelepanu on pööratud näitlikustamisele ja detailidele. Olemas on suunavad vihjed ja näidatud ära sama teemaga seonduvad videod.

Harjutused lähevad üle kergemalt raskemaks. Vajadusel saab leida abi vihje näol. Tagasiside on kohene. Alati saab pöörduda tagasi ja harjutust uuesti sooritada või õppetundi üle korrata (vaadata videot).

Keskkond peab harjutuste lahendamise arvestust.

4

Ekraanipilt harjutuste raskusastmepuust

Motivatsioonielemendid (tagasiside, abi jne)

 • Motiveeriv kujundus, lihtne, kuid visuaalselt ilus
 • Rahulik ja sõbralik hääletoon
 • Soovi korral saab kasutada “sodipaberit” (mitte kõikide ül puhul) ja vaadata kõik eesootavaid ülesandeid
 • Harjutustele antakse kohene tagasiside, antakse nii ikoonina kui sõnaline tagasiside
 • Jagatakse aumärke
 • Harjutuste edenemine on visuaalselt jälgitav
 • Keskkond suhtleb õppijaga pidevalt

Foto õpimärgist

Toetuselemendid (juhendid jne)

 • Video ongi üksikasjalik juhend
 • Ülesande tööjuhend on selge ja lihtne
 • “Sodipaber”
 • Vihjed
 • Keskkond peab ise arvestust, kui kaugele on õppija jõudnud
20150131_115417

Foto sodipaberist

 

 

 

 

 

 

Õpimustrid (ülesannete järjekord, raskusastmed, sellekohased soovitused jne)

 • Keskkond on üles ehitatud teemadepõhiselt, pidades silmaspõhimõtet kergemalt raskemale
 • Sama loogikat järgivad ka ülesanded

Hindamise võimalused

 • Kohene tagasiside
 • Ülesande lahendamise eest saab punkte
 • Vihje kasutamine vähendab skoori

Seosed õppimisteooriate printsiipidega

Kognitiivne õppimiskäsitus

 • õppija on ennastjuhtiv ja aktiivne
 • suureneb õpilase teadlikkus ja tõlgendamisoskus
 • arendab iseseisvat mõtlemist

Biheivioristlik õppimiskäsitus

 • matemaatika on üsna konkreetne aine, teadmised on sageli valmis
 • valmis teadmiste põhjal saab õpilane luua seoseid
 • kvantitatiivne hindamine – kui palju on tehtud, kui õigesti

Konstruktivistlik õpikäsitus

 • õppija saab toetuda oma varasematele teadmistele
 • oma õpiperioodi ja -tempo saab ise määrata

Humanistlik õpikäsitus

 • õppija saab ennast ise juhtida, motiveerida, aktiviseerida
 • eneseareng

Õpikeskkonna disain (kasutajasõbralikkus, visuaal jne)

 • Lihtne, kuid pilkupüüdev
 • Esteetiliselt ilus
 • Minimalistlik disain läbib kogu õppematerjali
 • Rahulik materjal
 • Haaratud on erinevad meeled (videod): kuuled pilti näed  teksti samal ajal

Plussid-miinused ja muud kommentaarid

– Ei hõlma kogu 4.klassi õppematerjali

+ Ilusad tibud

+ Võimalik on moodustada klassi, õpetaja või lapsevanemana jälgida oma lapse õpiprotsessi

+ Keskkonna hea valik  (KAE Kool on suurepärane võimalus:
• õpilasel ise oma õpiprotsessi juhtida, see võimaldab omandada teadmisi ja oskusi sobival ajal, tempos ning koguses.
• saada lapsevanemal ja õpetajal selge ülevaate lapse tasemest ja oskustest.
• kasutada õpetajal tunni aega ratsionaalsemalt ning kasutada ümberpööratud klassiruumi metoodikat.)

20150131_114715

Motiveeritud õppijad tööhoos

Haridustehnoloogia magistriõpe 2017

Airi pingutused, ikka selleks,et paremaks saada.

Õppimist toetav hindamine

Õppimist toetava hindamise lehekülje pilootversioon

Haridustehnoloog kirjutab

Anneli Rummi ajaveeb

sirje2

HARIDUSTEHNOLOOGIA BLOGI

Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži kursus

Veebipõhised õpikeskkonnad ja võrgustikud

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži kursus

Olümpiamängud

6. klassi olümpiamängude kava

Arvutiõpetus III kooliastmele

Arvutiõpetus III kooliastmele

Teine päev

Olümpiamängud

vanakreeka olümpia

blogis tutvustan lähemalt ja kaugemalt olümpiamänge

Olümpiamängud 5 päev

Minge ja vaadake ka Airi Aaviku olümpiamängude blogi.Seal on kõik päevad koos.

Moonika

Haridustehnoloogia õpiblogi

merlepiik

haridustehnoloogia

Sirje ajaveeb

Haridustehnoloogia

Merlini blogi

Õpingud haridustehnoloogia valdkonnas

Aili blogi

Haapsalu Kolledz

Liiaga

Haridustehnoloogia õpingud

rebekalovesteaching

A topnotch WordPress.com site

digilii

haridustehnoloogia

Tiiu õpib

Tiiu veebileht.

heilyhaasma

Õppida? Õppida?! Õppida!

Digiajastu haridusjuht

Kursuse ajaveeb