Arhiiv

All posts for the month 19. okt. 2015

Praktika eesmärgid, ootused ja praktikakoha tutvustus

Published 19. okt. 2015 by Airi Aavik

Ei kujuta ette, et peaksin oma igapäevases õpetajatöös infotehnoloogiat senisest enam kasutama, sest tundub, et minu puhul peaks olema eesmärgiks tasakaalu hoidmine erinevate õppemeetodite vahel. Küll aga on mul lai tööpõld juhitöös õpetajate innustamisel (ja mitte ainult oma kooli õpetajate), sellega saaksin küll oma kolleegidele abiks olla.

Seega, minu eesmärgid võiksid olla:

 1. Ainetundides (eesti keel ja kirjandus) mõistliku tasakaalu leidmine ja hoidmine infotehnoloogiliste meetodite ja muude meetodite vahel.
 2. Uue ringi käivitamine õpilastele, kes vajavad uusi ideid digitaalse kirjaoskuse omandamiseks.
 3. Õpetajaskonna eestvedamine ja innustamine infotehnoloogiliste vahendite efektiivsemaks kasutamiseks oma tegevustes.

Uued väljakutsed innustavad mind alati, loodan, et ka praktika annab mulle uut indu erinevaid asju katsetada. Kogu koolitus on mind n-ö toorena hoidnud, ootan sama ka uuelt väljakutselt – praktikalt.

Praktikakoha tutvustus aga asub siin: https://www.haikudeck.com/p/vNy94joZQw/virtsu-kool

Virtsu Kool – Created with Haiku Deck, presentation software that inspires

Enesehinnang

Published 17. okt. 2015 by Airi Aavik

Arvan, et olen suures osas iseendaga sõlmitud lepingut edukalt täitnud, aga vaatame lähemalt:

Eesmärgid:

 1. Nõustamise teoreetilised alused. Oma praktilise tegevuse võrdlemine teooriaga. – sain juurde uusi teadmisi, mis minu eelnevaid kogemusi kinnitasid.
 2. Uute meetodite ja võtete omandamine edukamaks nõustamiseks. – kolleegidega rääkimine annab alati juurde uusi mõtteid ja ideid.

Strateegiad:

 1. Osalen kõigis kontakttundides. – osalesin.
 2. Töötan läbi materjalid, sh hoian pilgu peal õpingukaaslaste tegemistel. – tegin seda järjekindlalt
 3. Esitan kõik kodutööd õigeaegselt. – tehtud
 4. Osalen aktiivselt rühmatöödes. – arvan, et olin piisavalt aktiivne.
 5. Nõustan õpingukaaslasi oma oskuste piires ja võtan vastu nende nõuandeid. – ka seda tuli ette.
 6. Ülesannete täitmisel püüan need ühendada teiste õppeainete või igapäevase tegeliku tööga. – juhend läks kohe kasutusse.

Enesehindamine:

 1. Olen saanud kinnitust oma senisele tegevusele. – seda kohe kindlasti.
 2. Oskan kasutada uusi tehnikaid nõustamisalase töö parendamiseks. -see on üks nõrgemaid kohti, uusi tehnikaid eriti ei saanud.
 3. Minu tööga seotud inimesed on andnud mulle positiivse tagasiside. – kõik kursusekaaslased on ülimalt vahvad!
 4. Olen koostanud ühe uue juhendi ja teinud seda paremini, võrreldes varasemate töödega  – uus juhend on koostatud, kas just paremini…
 5. Kõik kodutööd on tehtud nii, et ise rahule jään. – enam-vähem

Kokkuvõtlik lugu:

Ülevaade kooli koolitusvajadusest

Published 5. okt. 2015 by Airi Aavik

Koolijuhina oman pilti õpetajate koolitusvajadusest pea igas valdkonnas ja püüan trendidega ka arvestada. IT-valdkond on meie kooli üks primaarsemaid valdkondi olnud juba mitmeid aastaid, sihipärane ja suunatud areng algas aastal 2012, kui osalesime Tiigrihüppe projektis IT kvaliteedijuhtimise kohta. Sealt saime suunised ja sellel rajal oleme omas võtmes juba mitu aastat püsinud.

Selle aasta alguses viisime läbi üsna mastaapse küsitluse infotehnoloogia kasutamise kohta meie koolis. Küsitluses osales kolm sihtgruppi: õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Kuna küsitlus viidi läbi veebruaris, ei ole selle tulemusi veel ellu viidud, mistõttu ei pidanud ma koolijuhina hetkel vajalikuks uut küsitlust korraldada, vaid võtta aluseks just nimelt veebruarikuine küsitus.

Oleme otsustanud jätkata vastavalt IT-juhtimise headele tavadele sisekoolitustega soovijatele, uue lähenemisena alustasime individuaalset nõustamist. Seda soodustas ka Haapsalu Kolledzi pikemat sorti koolitus “Praktiline haridustehnoloogia”, kuhu meie koolist soovis õppima minna kolm (!) õpetajat. Et sellist pikemat kursust on vaja, näitab just see, et õppida soovisid õpetajad, kes töötavad koolis põhikohaga, kuid IT ei ole nende tugev külg. Individuaalseks teeb nende õppetöö sealjuures asjaolu, et õppejõuks olen mina 🙂 Ehk siis kõik selle, mis nad koolitusel kuulevad ja näevad, õpime me oma koolis veel kõik üle.

Sisekoolituste puhul jätkame samade põhimõtetega, mida viimased kaks aastat oleme järginud ehk siis 50% tehnoloogiakoolitusi, 50% teisi koolitusi. Sellel aastal on esialgu plaanis kolm IT alast koolitust:

 • oktoober – Hindamise abimees ehk kujundava hindamise veebivõimalused, läbiviijaks olen mina
 • november – Ümberpööratud klassiruum, läbiviijaks matemaatikaõpetaja, kes osaleb Creative Cassroom projektis
 • detsember – Robootika on lahe!, läbiviijaks meie tehnoloogiaõpetaja

Lisaks soovitame alati veebiseminare ja sihtsuunitlusega koolitusi, näiteks robootika. Ja koolidirektorina saan ma oma kolleege alati sobivalt suunata, andes neile lahendamiseks ülesandeid, mis sunnivad tehnoloogiat avastama (n ringipäevikud Drives, õppeaasta eesmärgid Padletis jne).

Lühidalt, meie koolitusplaan on järgmine:

 1. Individuaalne nõustamine tehnoloogia kasutamiseks õppetöös
 2. Sisekoolitused mingi vahendi tutvustamiseks
 3. Sihtsuunitlusega koolitused töötaja valikul
 4. Veebiseminarid, veebikoolitused ja muud konverentsid
 5. Isiklik eeskuju

Usun, et selle plaaniga saame üsna efektiivseid tulemusi ja julgus uusi asju katsetada kasvab.

Haridustehnoloogia magistriõpe 2017

Airi pingutused, ikka selleks,et paremaks saada.

Õppimist toetav hindamine

Õppimist toetava hindamise lehekülje pilootversioon

Haridustehnoloog kirjutab

Anneli Rummi ajaveeb

sirje2

HARIDUSTEHNOLOOGIA BLOGI

Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži kursus

Veebipõhised õpikeskkonnad ja võrgustikud

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži kursus

Olümpiamängud

6. klassi olümpiamängude kava

Arvutiõpetus III kooliastmele

Arvutiõpetus III kooliastmele

Teine päev

Olümpiamängud

vanakreeka olümpia

blogis tutvustan lähemalt ja kaugemalt olümpiamänge

Olümpiamängud 5 päev

Minge ja vaadake ka Airi Aaviku olümpiamängude blogi.Seal on kõik päevad koos.

Moonika

Haridustehnoloogia õpiblogi

merlepiik

haridustehnoloogia

Sirje ajaveeb

Haridustehnoloogia

Merlini blogi

Õpingud haridustehnoloogia valdkonnas

Aili blogi

Haapsalu Kolledz

Liiaga

Haridustehnoloogia õpingud

rebekalovesteaching

A topnotch WordPress.com site

digilii

haridustehnoloogia

Tiiu õpib

Tiiu veebileht.

heilyhaasma

Õppida? Õppida?! Õppida!

Digiajastu haridusjuht

Kursuse ajaveeb