Esitlus

Published 7. mai 2015 by Airi Aavik

Panin tööle oma õpilased, kuna meil just esitluste tegemine käsil. 4. ja 5.klassi poisid kirjutasid essee “Kui mina oleksin õpetaja…”, mille põhjal nad Haiku Deckis väikese ülevaate kokku panid. Haikud laadisime alla ja konvertisime PowerPointiks, mida MyBrainSharkiga helindada saab. Poiste eesmärk on oma töid õpetajatele tutvustada, kolm nendest on oma esitlustega ka juba avalikult üles astunud 80 lapsevanema, õpetaja ja õpilase ees kooli parimate õpilaste vastuvõtul. Konkreetset esitlusstiili ma silmas ei pidanud, aga tundub, et meie konseptsioon sarnaneb kõige enam Godini meetodile: 1) esitlus on abivahend põhitekstile 2) slaid saadab teksti 3) slaidil on üks mõte korraga. Usun, et meil kõigil on värskendav kuulata noorte meeste mõtteid elust ja inimestest.

Meie tööst koostasin väikese ülevaate koos väikese ülesandega, kasutades ekraanisalvestusprogrammi Jing.

Alusta siit: Kuula ja vaata! Esitlus esitlusest.

Eerik – Kui mina oleksin õpetaja

Reno Remec – Kui mina oleksin õpetaja

Romet – Kui mina oleksin õpetaja

Hea õpetaja Padlet

Visiit Tallinna Ülikooli Innovatsioonikeskusesse

Published 28. märts 2015 by Airi Aavik

Kui Piret ütles, et läheme innovatsioonikeskusesse, ei üllatanud see mind eriti, sest olin seal enne käinud ning näinud nii mõndagi põnevat, aga mitte ülearu innovaatilist minu jaoks. Seega olid lootused suured – nüüd läheme koos nutiõpetajatega ja küllap näeme imeasju.

Endiselt olid kohal maailma lahedamad toolid – Node toolid, mida heameelega näeksin ka oma koolis, aga… Nimetatud istumised on aga siiani jäänud kõige uuenduslikemateks asjadeks selles toredas kohas.

Node_toolid

Minu lemmikud – Node toolid

Miskit ette heita ka pole – igal külaskäigul on midagi uut näidatud. Esimesel korral, kui käisime seal Läänemaa kooliinimestega, nägime toredat keemiaklassi, läbi viidi lahtine tund iPadide ja nendega ühendatud telekatega.

Kes ei näinud - keemiaklass

Kes ei näinud – keemiaklass.

Seekord anti lahendamiseks kolm ülesannet, mille täitmiseks saime oma käsutusse needsamad iPadid. Kuna mina olin koos oma õpilastega, liitusid nemadki meie õpetajatest koosneva seltskonnaga. Pean ütlema, et meeskonnatöösse andsid nad kõva panuse ning tegelesid rõõmuga kõigega, mis vaja teha oli. Võõraid tegevusi eriti ei olnud – oleme kooliski nutikatega toimetanud, Kahooti mänginud ja QR-koodidega sebinud. Tundlik tahvel on meil ka. Sellegipoolest oli huvitav, mida tõestab fakt, et aeg lendas linnutiivul.

Mida õppisin? Meeskonnatööd ja juhendite lugemist. Tehnoloogiliselt minu jaoks üllatusi ei olnud, kuigi ma pole iPadi ega Promethean seadmete kasutaja. Nägin taas, kuidas tehnikat ei saa usaldada – asjaolu, mida õpetaja kõige rohkem pelgab. Olen ise kogenud ja oma õpetajatest koolitatavatele aina sagedamini jaganud nõuandeid, kuidas dubleerida tegevusi, mida plaanisid teha tehnika abil ning mis alati kõige ebasobivamal momendil alt veab. Sellegipoolest ei tohi tehnikat umbusaldada, sest rõõm, mille seadme kasutamisest saad, kaalub üles ebameeldivad momendid. Selle tõestuseks on ka minu tüdrukud, kes HITSA hariduskonverentsil viivad õpetajatele läbi aktiivse tegevuse sellesama seadmega, mis õpetajal igapäevaselt taskus on. Ära karda katsetada!

Minu tüdrukute õpiülesanne õpetajatele - kasuta oma seadet!

VOSK ülesanne õpetajatele, mida meie tüdrukute juhendamisel täidavad eesti keele õpetaja, huvijuht ja direktor 🙂 Muusikatunni ülesanne.

Reigeluth ISD mudel

Published 27. märts 2015 by Airi Aavik

Charles Reigeluth ja tema mudel jäi meile üsna kaugeks.

Esmane veebiotsing andis ainult ingliskeelseid tulemusi, mis äratasid vastakaid tundeid, sest esiteks tekitasid meis segadust mõisted “õppedisain” ja “õpidisain”. Lisaks on pidevalt kasutuses mõiste Elaboration Theory, mida me päris lõpuni ilmselt ei mõistnudki. Seega puudus kavandataval tutvustusel ka kindel struktuur, mis kujunes alles siis, kui slaidikava tegija ehk Airi oma peas Kirsi poolt tõlgitud materjalidest mingi jada koostas.

Härra Reigeluth on kõva ärimees, mida tõestas asjaolu, et ta on arvukalt raamatuid kirjutanud ja neid kusagilt tasuta uurida ei saa, ainult osta. Pärast mitmenädalst surfamist leidsin siiski Google Booksist võimaluse neid ka lehitseda. Näide.

Kuna oli teada, et Kirsi esitlusel osaleda ei saa, jagasime tööd järgnevalt:

 1. Kirsi tegeleb materjali otsinguga ja selle tõlkimisega.
 2. Airi püüab materjalist kujundada slaidikava ja selle mingil moel praktikasse viia.
 3. Airi esitleb, Kirsi saadab oma arvamuse. 

Esitlus ise asub siin:

http://app.emaze.com/@AOWCILRQ/reigeluthPowered by emaze

Koostanud Airi ja Kirsi.

Õpikeskkonna analüüs

Published 31. jaan. 2015 by Airi Aavik

Õpikeskkkonda analüüsivad Airi, Maia, Moonika.

Õpikeskkonna aadress ja tutvustus (sh ekraanipildid).

Valisime analüüsitavaks keskkonnaks HITSA digitaalse õppevara loomise pilootprojekti raames valminud 4. klassi matemaatika õppevara, mille alusplatvormiks on valitud KAE Kool.  http://kaekooltest.appspot.com/#browse

Õpikeskkonna avapilt

Kasutusvõimalused (sihtrühm, kodu/kool, iseõppimine jne)

Sihtrühm: 4.klassi õpilased, õpetajad, lapsevanemad

Kasutusvõimalused:

 • Õppetundide läbiviimine, kordamine, kinnistamine, iseseisev õppimine, laste õpingute toetamine.

Õpikeskkonna nõuded riist- ja tarkvarale

 • Vajalik on internetiühenduse olemasolu, toimivad heli- ja videokaart.
 • On võimalik kasutada ka nutiseadmes, ekraanipilt on õiges formaadis ja videod jooksevad korralikult.

Teadmiste loomisele ja kontrollimisele suunatud vahendid

Käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Arv ja number
 • Liitmine ja lahutamine
 • Kirjalik liitmine ja lahutamine
 • Kujundi mõiste, joon, keha

Teadmiste loomiseks ja kinnistamiseks on 24 videoõppetundi.

Teadmiste kinnistamiseks ja kontrollimiseks on 23 harjutust.

3

Ekraanipilt harjutusest

2

Ekraanipilt videost

Õpikeskkonna pedagoogilised elemendid (eesmärgid, probleemipüstitus jne)

Iga video algab teema tutvustamisega, kus rahuliku ja selge juhendamise abil näidatakse protsess detailselt ette. Suurt tähelepanu on pööratud näitlikustamisele ja detailidele. Olemas on suunavad vihjed ja näidatud ära sama teemaga seonduvad videod.

Harjutused lähevad üle kergemalt raskemaks. Vajadusel saab leida abi vihje näol. Tagasiside on kohene. Alati saab pöörduda tagasi ja harjutust uuesti sooritada või õppetundi üle korrata (vaadata videot).

Keskkond peab harjutuste lahendamise arvestust.

4

Ekraanipilt harjutuste raskusastmepuust

Motivatsioonielemendid (tagasiside, abi jne)

 • Motiveeriv kujundus, lihtne, kuid visuaalselt ilus
 • Rahulik ja sõbralik hääletoon
 • Soovi korral saab kasutada “sodipaberit” (mitte kõikide ül puhul) ja vaadata kõik eesootavaid ülesandeid
 • Harjutustele antakse kohene tagasiside, antakse nii ikoonina kui sõnaline tagasiside
 • Jagatakse aumärke
 • Harjutuste edenemine on visuaalselt jälgitav
 • Keskkond suhtleb õppijaga pidevalt

Foto õpimärgist

Toetuselemendid (juhendid jne)

 • Video ongi üksikasjalik juhend
 • Ülesande tööjuhend on selge ja lihtne
 • “Sodipaber”
 • Vihjed
 • Keskkond peab ise arvestust, kui kaugele on õppija jõudnud
20150131_115417

Foto sodipaberist

 

 

 

 

 

 

Õpimustrid (ülesannete järjekord, raskusastmed, sellekohased soovitused jne)

 • Keskkond on üles ehitatud teemadepõhiselt, pidades silmaspõhimõtet kergemalt raskemale
 • Sama loogikat järgivad ka ülesanded

Hindamise võimalused

 • Kohene tagasiside
 • Ülesande lahendamise eest saab punkte
 • Vihje kasutamine vähendab skoori

Seosed õppimisteooriate printsiipidega

Kognitiivne õppimiskäsitus

 • õppija on ennastjuhtiv ja aktiivne
 • suureneb õpilase teadlikkus ja tõlgendamisoskus
 • arendab iseseisvat mõtlemist

Biheivioristlik õppimiskäsitus

 • matemaatika on üsna konkreetne aine, teadmised on sageli valmis
 • valmis teadmiste põhjal saab õpilane luua seoseid
 • kvantitatiivne hindamine – kui palju on tehtud, kui õigesti

Konstruktivistlik õpikäsitus

 • õppija saab toetuda oma varasematele teadmistele
 • oma õpiperioodi ja -tempo saab ise määrata

Humanistlik õpikäsitus

 • õppija saab ennast ise juhtida, motiveerida, aktiviseerida
 • eneseareng

Õpikeskkonna disain (kasutajasõbralikkus, visuaal jne)

 • Lihtne, kuid pilkupüüdev
 • Esteetiliselt ilus
 • Minimalistlik disain läbib kogu õppematerjali
 • Rahulik materjal
 • Haaratud on erinevad meeled (videod): kuuled pilti näed  teksti samal ajal

Plussid-miinused ja muud kommentaarid

– Ei hõlma kogu 4.klassi õppematerjali

+ Ilusad tibud

+ Võimalik on moodustada klassi, õpetaja või lapsevanemana jälgida oma lapse õpiprotsessi

+ Keskkonna hea valik  (KAE Kool on suurepärane võimalus:
• õpilasel ise oma õpiprotsessi juhtida, see võimaldab omandada teadmisi ja oskusi sobival ajal, tempos ning koguses.
• saada lapsevanemal ja õpetajal selge ülevaate lapse tasemest ja oskustest.
• kasutada õpetajal tunni aega ratsionaalsemalt ning kasutada ümberpööratud klassiruumi metoodikat.)

20150131_114715

Motiveeritud õppijad tööhoos

Haridustehnoloogia magistriõpe 2017

Airi pingutused, ikka selleks,et paremaks saada.

Õppimist toetav hindamine

Õppimist toetava hindamise lehekülje pilootversioon

Haridustehnoloog kirjutab

Anneli Rummi ajaveeb

sirje2

HARIDUSTEHNOLOOGIA BLOGI

Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži kursus

Veebipõhised õpikeskkonnad ja võrgustikud

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži kursus

Olümpiamängud

6. klassi olümpiamängude kava

Arvutiõpetus III kooliastmele

Arvutiõpetus III kooliastmele

Teine päev

Olümpiamängud

vanakreeka olümpia

blogis tutvustan lähemalt ja kaugemalt olümpiamänge

Olümpiamängud 5 päev

Minge ja vaadake ka Airi Aaviku olümpiamängude blogi.Seal on kõik päevad koos.

Moonika

Haridustehnoloogia õpiblogi

merlepiik

haridustehnoloogia

Sirje ajaveeb

Haridustehnoloogia

Merlini blogi

Õpingud haridustehnoloogia valdkonnas

Aili blogi

Haapsalu Kolledz

Liiaga

Haridustehnoloogia õpingud

rebekalovesteaching

A topnotch WordPress.com site

digilii

haridustehnoloogia

Tiiu õpib

Tiiu veebileht.

heilyhaasma

Õppida? Õppida?! Õppida!

Digiajastu haridusjuht

Kursuse ajaveeb